Insights discovery

Instrumenten die we gebruiken!

Insights Discovery is een persoonlijk profiel van 28 pagina’s dat je een diep en specifiek inzicht geeft in je gedragsvoorkeuren, je kwaliteiten en mogelijkheden. Ook zeer geschikt voor team interventies.

Het profiel wordt gemaakt aan de hand van 25 vragen die online kunnen worden beantwoord, aan de hand daarvan wordt een analyse gemaakt van 28 pagina’s waarbij je belangrijkste sterke en zwakke punten worden benoemd, je stijl van leidinggeven of hoe je het beste om kan gaan met leidinggevenden. Je waarde voor het team, je manier van communiceren, en hoe dit te doen met anderen etc. In alle gevallen zal het zelfkennis en inzicht in anderen vergroten.

Het profiel is voor iedereen waardevol (je persoonlijke gebruiksaanwijzing!), maar zeker ook voor:

*Mensen die keuzes willen maken in loopbaan
*Mensen die vastlopen in organisaties of met collega’s
*Studenten die behalve hun vakgebied te bestuderen ook hun zelfinzicht willen vergroten (de “wie ben ik, wat kan ik” vragen!)
*Teams die beter willen / moeten samenwerken

1 profiel incl. materialen, en uitgebreid gesprek: €400

voor teams: prijs op aanvraag

zie ook: WWW.INSIGHTSBENELUX.COM